Posted on: 09/03/2018


Hãy cùng xem qua và ghi nhớ những câu danh ngôn tiếng Anh nói về mẹ thật hay và ý nghĩa này, mặc dù không có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết tấm lòng của người mẹ.

1. The mother’s heart is the child’s schoolroom. – Henry Ward Beecher

Trái tim người mẹ là phòng học của mỗi đứa con.

2. I think in a lot of ways unconditional love is a myth. My mom’s the only reason I know it’s a real thing. – Connor Obverts

Tôi nghĩ rằng tình yêu vô điều kiện là một điều huyền thoại. Tình yêu của mẹ là điều duy nhất khiến tôi thấy nó là sự thật.

3. Home is where your Mom is. – Unknown

Nhà là nơi có mẹ.

4. Being a mother means that your heart is no longer yours; it wanders wherever your children do. – George Bernard Shaw

Làm mẹ nghĩa là trái tim bạn không còn là của bạn nữa, nó sẽ lang thang bất cứ nơi đâu con bạn tới.

5. A mother who can take the place of all others but whose place no one else can take. –Cardinal Mermillod

Một người mẹ có thể thay thế tất cả người khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.

6. A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories. – Balzac

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

7. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever. – Unknown

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

8. The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness. – Balzac

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

9. Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay. – Jojo Moyes

Khi cả thế giới đều quay lưng lại với bạn, bạn sẽ ổn nếu bạn có mẹ đứng sau.

10. A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path. – Agatha Christie

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.


Find my course