Posted on: 25/12/2017


THÔNG BÁO - LỊCH NGHỈ HỌC TRƯỚC DIỄN BIẾN BÃO SỐ 16

Căn cứ công điện số: 4757/GDD9T-VP lúc 08:43 ngày 25 tháng 12 năm 2017 về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của bão số 16. Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator xin trân trọng thông báo toàn bộ học viên sẽ nghỉ học từ 13:00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

Trung tâm sẽ sớm công bố các lịch điều chỉnh (nếu có).

Trân trọng,
Ban Giám Hiệu Trung Tâm


Find my course