Luyen IELTS Cap Toc – Writing Task 1 tu 5.0 – 6.0 Trong 10 Buoi

Luyện IELTS Cấp Tốc – Writing Task 1 từ 5.0 – 6.0 Trong 10 Buổi

Chương trình được thiết kế dựa trên Giáo trình do Atlanta tổng hợp và biên soạn đặc biệt. Giúp học viên dù chỉ ở cấp độ sơ cấp nhưng vẫn đạt được 5.0 – 6.0 từ Giám khảo ở phần thi này.

Tham gia khóa huấn luyện trong 10 buổi, học viên sẽ đáp ứng được Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi (Task Achievement) đối với đề tài 1, thể hiện được tính gắn kết - kết nối giữa các câu, đoạn văn (Coherence and Cohesion), đáp ứng được yêu cầu về sự đa dạng Vốn từ (Lexical Resource) và cấu trúc Ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy).

Lý do nên chọn khóa học:

-          Giáo trình được chọn lọc, tổng hợp và biên soạn đặc biệt

-          Siêu tiết kiệm về thời gian và chi phí học

-          Cam kết số điểm từ 5.0 – 6.0. Đào tại lại miễn phí nếu chưa đạt được yêu cầu.

-          Giáo viên nhiều kinh nghiệm trong luyện và chấm thi.

Điều kiện tham dự:

Khóa học dành cho các học viên từ cấp độ Pre-IELTS hoặc vượt qua bài kiểm tra đầu vào.

Thời lượng khóa học:  15 giờ

 Cách thức đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin đăng ký vào link: http://atlanta.edu.vn/booking/

Fact check

All of the key information you need to know about this course

  • Course level:

Levels 1 - 5 on level scale of Atlanta school

1234567

  • Fees:

N/A


  • Dates:

N/A


  • Course length:

15 giờ


  • Participants age:

15 tuổi trở lên


  • Group size:

15 - 20 học viên


  • Hours per week:

N/A


Who's it for?

Find out if this course is suitable for your needs

Khóa học dành cho các học viên từ cấp độ Pre-IELTS hoặc vượt qua bài kiểm tra đầu vào.


Course content

The areas that you can expect to cover during a typical course

Tham gia khóa huấn luyện trong 10 buổi, học viên sẽ đáp ứng được Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi (Task Achievement) đối với đề tài 1, thể hiện được tính gắn kết - kết nối giữa các câu, đoạn văn (Coherence and Cohesion), đáp ứng được yêu cầu về sự đa dạng Vốn từ (Lexical Resource) và cấu trúc Ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy).


The benefits

What you can expect to achieve from your course

-          Cam kết số điểm từ 5.0 – 6.0. Đào tại lại miễn phí nếu chưa đạt được yêu cầu.

-          Siêu tiết kiệm về thời gian và chi phí học

-          Giáo trình được chọn lọc, tổng hợp và biên soạn đặc biệt

-          Giáo viên nhiều kinh nghiệm trong luyện và chấm thi.


Included in the fees

What is included in the fees

N/A    

Find my course