Luyen IELTS Cap Toc – Speaking Part 2 tu 5.0 – 6.0 Trong 10 Buoi

Luyện IELTS – Speaking Part 2 từ 5.0 – 6.0 Trong 10 Buổi


Chương trình “Luyện IELTS – Speaking Part 2 từ 5.0 - 6.0 Trong 10 Buổi” dựa trên Giáo trình do Atlanta tổng hợp và biên soạn đặc biệt cho chương trình. Giúp học viên dù chỉ ở cấp độ sơ cấp nhưng vẫn đạt được 5.0 – 6.0 từ Giám khảo ở phần thi này.

Xuyên suốt 10 buổi huấn luyện, học viên sẽ được cung cấp các Vốn từ (Lexical Resource) quan trọng ở từng chủ đề của Speaking Part 2, chỉnh sửa Cách phát âm (Pronunciation) cũng như được thực hành nhuần nhuyễn cách thức để tạo Sự lưu loát và tính gắn kết trong bài nói (Fluency and Coherence), vận dụng một cách đa dạng và chính xác nhiều điểm Ngữ pháp khác nhau (Grammatical Range and Accuracy).

Lý do nên chọn khóa học:

-          Giáo trình được chọn lọc, tổng hợp và biên soạn đặc biệt

-          Siêu tiết kiệm về thời gian và chi phí học

-          Cam kết số điểm từ 5.0 – 6.0. Đào tại lại miễn phí nếu chưa đạt được yêu cầu.

-          Giáo viên nhiều kinh nghiệm trong luyện và chấm thi.

Điều kiện tham dự:

Khóa học dành cho các học viên từ cấp độ Pre-IELTS hoặc vượt qua bài kiểm tra đầu vào.

Thời lượng khóa học:  15 giờ/ khóa
Cách thức đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin đăng ký vào link: http://atlanta.edu.vn/booking/

Fact check

All of the key information you need to know about this course

  • Course level:

Levels 1 - 5 on level scale of Atlanta school

1234567

  • Fees:

N/A


  • Dates:

N/A        


  • Course length:

15 giờ


  • Participants age:

15 tuổi trở lên


  • Group size:

15 - 20 học viên


  • Hours per week:

N/A


Who's it for?

Find out if this course is suitable for your needs

Khóa học dành cho các học viên từ cấp độ Pre-IELTS hoặc vượt qua bài kiểm tra đầu vào.


Course content

The areas that you can expect to cover during a typical course

Xuyên suốt 10 buổi huấn luyện, học viên sẽ được cung cấp các Vốn từ (Lexical Resource) quan trọng ở từng chủ đề của Speaking Part 2, chỉnh sửa Cách phát âm (Pronunciation) cũng như được thực hành nhuần nhuyễn cách thức để tạo Sự lưu loát và tính gắn kết trong bài nói (Fluency and Coherence), vận dụng một cách đa dạng và chính xác nhiều điểm Ngữ pháp khác nhau (Grammatical Range and Accuracy).


The benefits

What you can expect to achieve from your course

-          Cam kết số điểm từ 5.0 – 6.0. Đào tại lại miễn phí nếu chưa đạt được yêu cầu.

-          Siêu tiết kiệm về thời gian và chi phí học

-          Giáo trình được chọn lọc, tổng hợp và biên soạn đặc biệt

-          Giáo viên nhiều kinh nghiệm trong luyện và chấm thi.


Included in the fees

What is included in the fees

N/A


Find my course