Address 1: 236 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp. HCM - (028) 3933 0028
Address 2: 01 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM - (028) 6683 0028
Hotline:  0909 799 998

Email: info@atlanta.edu.vn

Website: atlanta.edu.vn

Fanpage: facebook.com/www.atlanta.edu.vn


ATLANTA LANGUAGE EDUCATOR - Build your wings on the way down

Visit us : CN1: 236 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp. HCM - (028) 3933 0028
CN2: 01 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM - (028) 6683 0028

Opening hours:
08:00 - 21:00 (Thứ Hai đến Thứ Bảy); 08:00 - 12:00 (Chủ Nhật)

CN1: 236 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, Tp. HCM - (028) 3933 0028

CN2: 01 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM - (028) 6683 0028
Find my course