Facebook Support

Học viên Lưu Tuyết Nhung đạt IELTS 5.5 trong vòng 4 tháng

14/08/2018
Học viên Lưu Tuyết Nhung đạt IELTS 5.5 trong vòng 4 tháng

Học viên Dương Ngọc Diễm đạt IELTS 5.5 sau 1.5 tháng đào tạo

14/08/2018

Học viên Dương Ngọc Diễm đạt IELTS 5.5 sau 1.5 tháng đào tạo

Học viên Nguyễn Hồng Ân đạt IELTS 5.5 sau 2 tháng đào tạo

08/08/2018

Học viên Nguyễn Hồng Ân đạt IELTS 5.5 sau 2 tháng đào tạo

Học viên Trần Lâm Minh Đức đạt IELTS 5.5 chỉ trong vòng 01 tháng

09/06/2018

Học viên Trần Lâm Minh Đức đạt IELTS 5.5 chỉ trong vòng 01 tháng

Học viên Lê Nhã Ý Nhi đạt IELTS 5.0 sau 2 tháng đào tạo

09/06/2018

Học viên Lê Nhã Ý Nhi đạt IELTS 5.0 sau 2 tháng đào tạo

Học viên Trần Phương Trâm đạt IELTS 5.5 sau 4.5 tháng đào tạo

09/06/2018

Học viên Trần Phương Trâm đạt IELTS 5.5 sau 4.5 tháng đào tạo

Học viên Đỗ Thúy Vi đạt IELTS 5.0 sau 3 tháng đào tạo

09/06/2018

Học viên Đỗ Thúy Vi đạt IELTS 5.0 sau 3 tháng đào tạo

Học viên Phạm Hoài Phi đạt IELTS 5.0 từ Zero

09/06/2018

Học viên Phạm Hoài Phi đạt IELTS 5.0 từ Zero

Học viên Lê Khang Luân đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 14 shields

09/06/2018

Học viên Lê Khang Luân đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 14 shields

Học viên Tạ Trà Anh Khoa đạt chứng chỉ Quốc tế Starters

09/06/2018

Học viên Tạ Trà Anh Khoa đạt chứng chỉ Quốc tế Starters

Our accreditations and memberships:

Find my course