Facebook Support

Học viên Nguyễn Kim Tùng đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 10 shields

29/03/2019
Học viên Nguyễn Kim Tùng đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 10 shields

Học viên Hoàng Ngọc Bảo Châu đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 13 shields

29/03/2019

Học viên Hoàng Ngọc Bảo Châu đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 13 shields

Học viên Trần Huy Thịnh đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 13 shields

29/03/2019

Học viên Trần Huy Thịnh đạt chứng chỉ Quốc tế Movers 13 shields

Chúc mừng Học viên Hoàng Gia Bách đạt KET sau 4 khóa đào tạo

15/03/2019

Chúc mừng Học viên Hoàng Gia Bách đạt KET sau 4 khóa đào tạo

Học viên Cao Thị Lý Quyên đạt điểm tuyệt đối của chứng chỉ Quốc tế Flyers 15 shields

20/02/2019

Học viên Cao Thị Lý Quyên đạt điểm tuyệt đối của chứng chỉ Quốc tế Flyers 15 shields

Học viên Nguyễn Quốc Huy đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 13 shields

20/02/2019

Học viên Nguyễn Quốc Huy đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 13 shields

Học viên Dương Thái Trân đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 11 shields

19/02/2019

Học viên Dương Thái Trân đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 11 shields

Học viên Lê Sơn Trường đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 2 tháng

19/02/2019

Học viên Lê Sơn Trường đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 2 tháng

Học viên Phan Thị Hoàng Oanh đạt IELTS 5.5 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

19/02/2019

Học viên Phan Thị Hoàng Oanh đạt IELTS 5.5 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

Học viên Nguyễn Thị Thanh Trúc đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 3 tháng

19/02/2019

Học viên Nguyễn Thị Thanh Trúc đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 3 tháng

Our accreditations and memberships:

Find my course