Facebook Support

Học viên Võ Minh Hoàng đạt IELTS 5.5 sau 2.5 tháng đào tạo

28/11/2017
Học viên Võ Minh Hoàng đạt IELTS 5.5 sau 2.5 tháng đào tạo

Từ không biết gì, Học viên Phạm Duy Tân đạt IELTS 5.0 trong 3 tháng

30/10/2017

Từ không biết gì, Học viên Phạm Duy Tân đạt IELTS 5.0 trong 3 tháng

Học viên Sử Hà Bảo Trân đạt Flyers 13 shields sau 4 khóa đào tạo

30/10/2017

Học viên Sử Hà Bảo Trân đạt Flyers 13 shields sau 4 khóa đào tạo

Học viên Đinh Thị Diễm Hằng từ con số 0 đạt IELTS 5.0 trong 3 tháng

21/10/2017

Học viên Đinh Thị Diễm Hằng từ con số 0 đạt IELTS 5.0 trong 3 tháng

Học viên Nguyễn Đình Khải đạt chứng chỉ PET trong 2 tháng

21/10/2017

Học viên Nguyễn Đình Khải đạt chứng chỉ PET trong 2 tháng

Học viên Trần Mai Khanh đạt IELTS 5.0 từ con số 0

21/10/2017

Học viên Trần Mai Khanh đạt IELTS 5.0 từ con số 0

Học viên Lưu Tuyết Nhung đạt IELTS 5.0 từ con số 0

21/10/2017

Học viên Lưu Tuyết Nhung đạt IELTS 5.0 từ con số 0

Học viên La Nguyễn Phương Thy đạt IELTS 5.0 trong 2.5 tháng

21/10/2017

Học viên La Nguyễn Phương Thy đạt IELTS 5.0 trong 2.5 tháng

Học viên Nguyễn Đỗ Tú Quyên đạt IELTS 6.0 từ con số 0

21/10/2017

Học viên Nguyễn Đỗ Tú Quyên đạt IELTS 6.0 từ con số 0

Học viên Trần Quỳnh Bích Lam đạt IELTS 5.5 sau 2 khóa học

21/10/2017

Học viên Trần Quỳnh Bích Lam đạt IELTS 5.5 sau 2 khóa học

Our accreditations and memberships:

Find my course