Facebook Support

Học viên Cao Thị Lý Quyên đạt điểm tuyệt đối của chứng chỉ Quốc tế Flyers 15 shields

20/02/2019
Học viên Cao Thị Lý Quyên đạt điểm tuyệt đối của chứng chỉ Quốc tế Flyers 15 shields

Học viên Nguyễn Quốc Huy đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 13 shields

20/02/2019

Học viên Nguyễn Quốc Huy đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 13 shields

Học viên Dương Thái Trân đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 11 shields

19/02/2019

Học viên Dương Thái Trân đạt chứng chỉ Quốc tế Flyers 11 shields

Học viên Lê Sơn Trường đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 2 tháng

19/02/2019

Học viên Lê Sơn Trường đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 2 tháng

Học viên Phan Thị Hoàng Oanh đạt IELTS 5.5 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

19/02/2019

Học viên Phan Thị Hoàng Oanh đạt IELTS 5.5 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

Học viên Nguyễn Thị Thanh Trúc đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 3 tháng

19/02/2019

Học viên Nguyễn Thị Thanh Trúc đạt IELTS 6.0 chỉ trong vòng 3 tháng

Học viên Nguyễn Thị Ngọc Diễm đạt IELTS 5.0 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

18/02/2019

Học viên Nguyễn Thị Ngọc Diễm đạt IELTS 5.0 từ không biết gì chỉ trong 4 tháng

Học viên Nguyễn Đình Nguyên Bảo đạt IELTS 6.0 trong vòng 3 tháng

10/12/2018

Học viên Nguyễn Đình Nguyên Bảo đạt IELTS 6.0 trong vòng 3 tháng

Học viên Cao Hồng Ánh đạt IELTS 5.0 trong 5 tháng từ không biết gì

10/12/2018

Học viên Cao Hồng Ánh đạt IELTS 5.0 trong 5 tháng từ không biết gì

Học viên Bùi Lê Minh Hiếu đạt IELTS 5.0 sau 3 tháng đào tạo

10/12/2018

Học viên Bùi Lê Minh Hiếu đạt IELTS 5.0 sau 3 tháng đào tạo

Our accreditations and memberships:

Find my course