Học viên Trần Quỳnh Bảo Khánh đạt IELTS 6.5 sau 2 tháng đào tạo

26/04/2019
Học viên Trần Quỳnh Bảo Khánh đạt IELTS 6.5 sau 2 tháng đào tạo

Học viên Vương Thị Hồng Phấn đạt IELTS 6.0 sau 1 tháng đào tạo

26/04/2019

Học viên Vương Thị Hồng Phấn đạt IELTS 6.0 sau 1 tháng đào tạo

Học viên Nguyễn Đỗ Minh Hoàng từ không biết gì đạt IELTS 4.5 sau 4 tháng đào tạo

26/04/2019

Học viên Nguyễn Đỗ Minh Hoàng từ không biết gì đạt IELTS 4.5 sau 4 tháng đào tạo

Học viên Trần Thị Thu Thảo từ không biết gì đạt IELTS 6.0 sau 5 tháng đào tạo

29/03/2019

Học viên Trần Thị Thu Thảo từ không biết gì đạt IELTS 6.0 sau 5 tháng đào tạo

Học viên Huỳnh Nguyễn Gia Bảo đạt IELTS 7.5 sau gần 2 tháng đào tạo

29/03/2019

Học viên Huỳnh Nguyễn Gia Bảo đạt IELTS 7.5 sau gần 2 tháng đào tạo

Học viên Sử Hà Bảo Trân đạt chứng chỉ Quốc tế KET 134 điểm

29/03/2019

Học viên Sử Hà Bảo Trân đạt chứng chỉ Quốc tế KET 134 điểm

Học viên Nguyễn Đăng Khoa đạt chứng chỉ Quốc tế KET 131 điểm

29/03/2019

Học viên Nguyễn Đăng Khoa đạt chứng chỉ Quốc tế KET 131 điểm

Học viên Trần Viết Khoa đạt chứng chỉ Quốc tế KET 127 điểm

29/03/2019

Học viên Trần Viết Khoa đạt chứng chỉ Quốc tế KET 127 điểm

Học viên Nguyễn Bảo Thiên Phúc đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 14 shields

29/03/2019

Học viên Nguyễn Bảo Thiên Phúc đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 14 shields

Học viên Hoàng Huỳnh Nhật Vy đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 14 shields

29/03/2019

Học viên Hoàng Huỳnh Nhật Vy đạt chứng chỉ Quốc tế Starters 14 shields

Find my course