Chúc mừng Học viên Nguyễn Thị Hồng Tiên xuất sắc đạt được 5.0 IELTS trong kì thi vừa qua

26/12/2022
Tham gia Chương trình Luyện thi IELTS cấp tốc bao đậu, học viên Nguyễn Thị Hồng Tiên đã xuất sắc đạt được điểm số IELTS 5.0 để du học trong kỳ thi tháng 12/2022 vừa qua

Chúc mừng học viên Vũ Phúc Lâm đạt chứng chỉ quốc tế Flyers 10 shields

26/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Vũ Phúc Lâm vừa nhận được kết quả Flyers 15 shields trong đợt thi tháng 08/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Chúc mừng học viên Trần Quốc Việt đạt chứng chỉ quốc tế Flyers 15 shields

26/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Trần Quốc Việt vừa nhận được kết quả Flyers 15 shields trong đợt thi tháng 09/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Chúc mừng học viên Phương Gia Nhi đạt chứng chỉ quốc tế Flyers 14 shields

26/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Phương Gia Nhi vừa nhận được kết quả Flyers 14 shields trong đợt thi tháng 09/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Chúc mừng học viên Phan Anh đạt chứng chỉ quốc tế Flyers 15 shields

26/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Phan Anh vừa nhận được kết quả Flyers 15 shields trong đợt thi tháng 09/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Chúc mừng học viên Nguyễn Phúc Hải đạt chứng chỉ quốc tế Flyers 14 shields

26/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Nguyễn Phúc Hải vừa nhận được kết quả Flyers 14 shields trong đợt thi tháng 09/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Chúc mừng học viên Nguyễn Đức Thịnh đạt chứng chỉ quốc tế Flyers 15 shields

26/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Nguyễn Đức Thịnh vừa nhận được kết quả Flyers 15 shields trong đợt thi tháng 09/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Chúc mừng học viên Lê Bá Hoàng Lâm đạt chứng chỉ quốc tế Movers 15 shields

26/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Movers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Lê Bá Hoàng Lâm vừa nhận được kết quả Movers 15 shields trong đợt thi tháng 08/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Chúc mừng Học viên Trần Quỳnh Chi xuất sắc đạt được 6.5 IELTS trong kì thi vừa qua

14/12/2022

Tham gia Chương trình Luyện thi IELTS cấp tốc bao đậu, học viên Trần Quỳnh Chi đã xuất sắc đạt được điểm số IELTS 6.5 trong kỳ thi tháng 11/2022 vừa qua

Chúc mừng học viên Vũ Anh Khôi đạt chứng chỉ quốc tế Flyers 13 shields

14/12/2022

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Vũ Anh Khôi vừa nhận được kết quả Flyers 13 shields trong đợt thi tháng 09/2022 vừa qua do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng

Find my course