Posted on: 06/12/2020


Chúc Mừng Học Viên Lê Đặng Năng Đoan Đạt Chứng Chỉ Quốc Tế Flyers 14 Shields

Hoàn thành cấp độ luyện thi Flyers của chương trình Anh văn thiếu nhi tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Language Educator, em Lê Đặng Năng Đoan vừa nhận được kết quả Flyers đạt 14 shields trong đợt thi tháng 07/2020 vừa qua do do Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Đại Học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng.

Chúc mừng em và chúc em sẽ giữ vững được phong độ này trong các kỳ thi sắp đến!


Find my course