Trung tâm ngoại ngữ - Anh Ngữ - Atlanta Language Educator

Tìm Khóa Học

Tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh phổ thông & kĩ năng giao tiếp quốc tế dành cho mọi lứa tuổi tại Atlanta. Chúng tôi hướng tới nhu cầu tiếng Anh của mọi người.

Find Your Course in 2 Minutes

Answer these simple questions to find the right course for you. If you don’t know your level of English, please take our free General English Test first.

Search filters

Chào mừng

Schedule

STT Course Duration Date Time Opening Date
1 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KIDS 3 (15 Tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 30/06/2020
2 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.5 - 6.0 (60 Giờ) Thứ 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 23/05/2020
3 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU PRE IELTS PUBLIC (Giờ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 30/05/2020
4 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTERS 3 (15 Tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 14/06/2020
5 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTERS 4 (12 Tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 07/06/2020
6 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 3.5 - 4.0 (13.5 Tuần) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 24/06/2020
7 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KIDS 6 (12 Tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 27/06/2020
8 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTERS 4 (12 Tuần) Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 23/06/2020
9 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 2 (12 Tuần) N/A Thứ 7 - CN 14/06/2020
10 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em FLYERS 1 (12 Tuần) Thứ 7 - Chủ Nhật 7:45 - 9:45 14/06/2020
11 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTERS 1 (12 Tuần) Thứ 7 - CN 8:00 - 10:00 06/06/2020
12 Luyện thi TOEIC cấp tốc - Ôn thi TOEIC cấp tốc tại TPHCM TOEIC 300 (60 Giờ) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 29/05/2020
13 Anh Ngữ Thiếu Niên PET 1 (12 Tuần) T7 - CN 7:45 - 9:45 23/05/2020
14 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 4 (12 Tuần) Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 24/05/2020
Find my course