Trung tâm ngoại ngữ - Anh Ngữ - Atlanta Language Educator

Tìm Khóa Học

Tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh phổ thông & kĩ năng giao tiếp quốc tế dành cho mọi lứa tuổi tại Atlanta. Chúng tôi hướng tới nhu cầu tiếng Anh của mọi người.

Find Your Course in 2 Minutes

Answer these simple questions to find the right course for you. If you don’t know your level of English, please take our free General English Test first.

Search filters

Chào mừng

Schedule

STT Course Duration Date Time Opening Date
1 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.5 ( 60 Giờ ) Thứ 3 - 5 - 7 17:45-19:45 25/08/2020
2 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 2 ( 15 tuần ) Thứ 7 - CN 10:00-11:30 29/08/2020
3 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 2 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 30/08/2020
4 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Kid 1 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30-19:30 01/09/2020
5 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 1 ( 12 tuần ) Thứ 3 - 5 17:30-19:30 01/09/2020
6 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 3 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 05/09/2020
7 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 3 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 05/09/2020
8 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers ( 12 tuần ) Thứ 3 -Thứ 5 17:30 - 19:30 07/09/2020
9 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 2 ( 12 tuần ) Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 12/09/2020
10 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Kid 4 (12 tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 12/10/2020
11 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 1 ( 12 tuần ) Thứ 3 - Thứ 5 17:30 - 19:30 15/09/2020
12 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 2 (12 tuần) Thứ 3 -5 17:45 - 19:45 15/10/2020
13 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 3.5 ( 60 Giờ ) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 21/09/2020
14 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 5 (12 tuần) Thứ 3 -5 17:30 -19:30 22/09/2020
15 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 2 (10 tuần ) Thứ 2 - 4 - 6 17:45 - 19:45 23/09/2020
16 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 1 (12 tuần) Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 26/09/2020
17 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 3 ( 11 tuần ) Thứ 2 - 4 - 7 19:30 - 21:00 27/09/2020
18 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 4 (10 tuần) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 27/09/2020
19 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Movers 1 (12 tuần) Thứ 7 - CN 8:00 - 10:00 27/09/2020
20 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Flyers 1 (12 tuần) Thứ 3 - 5 17:30 -19:30 01/10/2020
21 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 3 (12 tuần) Thứ 7 - CN 07:45 - 09:45 03/10/2020
22 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em Starter 4 (12 tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 03/10/2020
23 Anh Ngữ Thiếu Niên Young Learners 2 (12 tuần) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 17/10/2020
24 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 3.5 (60 Giờ) Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 17/10/2020
25 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 4.0 (60 Giờ) Thứ 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 21/10/2020
Find my course