Trung tâm ngoại ngữ - Anh Ngữ - Atlanta Language Educator

Tìm Khóa Học

Tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh phổ thông & kĩ năng giao tiếp quốc tế dành cho mọi lứa tuổi tại Atlanta. Chúng tôi hướng tới nhu cầu tiếng Anh của mọi người.

Find Your Course in 2 Minutes

Answer these simple questions to find the right course for you. If you don’t know your level of English, please take our free General English Test first.

Search filters

Chào mừng

Schedule

STT Course Duration Date Time Opening Date
1 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTER 1 (12 TUẦN) - CN MINH KHAI Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 01/09/2022
2 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KET 1 (12 TUẦN) - CN MINH KHAI Thứ 3-5 17:30-19:30 21/07/2022
3 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 4.0 (13.5 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 3 - Thứ 5 17:30-19:30 07/21/2022
4 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.5 ( 13.5 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 2-4-6 17:30-19:30 02/08/2022
5 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 4.5 (13.5 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 2-4-6 19:30-21:00 06/07/2022
6 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.0 (13.5 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 2-4-6 17:30-19:30 02/08/2022
7 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KID 2 (12 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 7-CN 7:45-9:45 7/9/2022
8 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 6.5 ( 13.5 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 7-CN 7:45-9:45 23/07/2022
9 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 4.0 (13.5 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 7-CN 7:45-9:45 23/07/2022
10 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KET 3 (12 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 7:45 - 9:45 23/07/2022
11 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 2 (12 Tuần) - CN MINH KHAI Thứ 7 - CN 10:00-12:00 7/10/2022
12 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU IELTS 5.0 (60H) - CN MINH KHAI Thứ 2-3-4-5-6 10:00-12:00 6/7/2022
13 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU PRE IELTS(40H) - CN MINH KHAI Thứ 2-3-4-5-6 19:00-21:00 25/07/2022
14 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em FLYER 1 (12 Tuần) - CN HOA ĐÀO Thứ 3 - 5 17:30 - 19:30 05/07/2022
15 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em STARTER 1 (12 TUẦN) - CN HOA ĐÀO Thứ 6 - 7 19:00 - 21:00 08/07/2022
16 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em MOVER 2 (12 Tuần) - CN HOA ĐÀO Thứ 7 - CN 8:00 - 10:00 9/7/2022
17 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em KID 1 ( 12 Tuần ) - CN HOA ĐÀO Thứ 3-5Tu 17:30 - 19:30 19/07/2022
18 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em MOVER 1 ( 12 TUẦN) - CN HOA ĐÀO Thứ 6 - 7 17:30 - 19:30 22/07/2022
19 Anh Ngữ Thiếu Niên KET 1 (12 TUẦN) - CN HOA ĐÀO Thứ 3 - 5 19:00 - 21:00 12/07/2022
20 LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC BAO ĐẬU NTS1 (13.5 Tuần) - CN HOA ĐÀO Thứ 3-5 17:45 - 19:15 26/07/2022
21 Anh Văn Dành Cho Thiếu Nhi - Tiếng Anh Trẻ Em ELEMENTARY Thứ 7 - CN 10:00 - 11:30 12/07/2022
Find my course